PCB-sanering

Vi utför PCB-sanering

PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor.

Våra medarbetare som sanerar PCB har genomgått utbildning om PCB sanering. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet tas omhand på ett korrekt sätt och hamnar på rätt ställe.

Kontakta oss om du har frågor om eller behöver hjälp med sanering.

Fråga mig om PCB-sanering

Mikael Larsson

Vill du ha hjälp med PCB-sanering?

Hör gärna av dig till oss om du letar efter någon som kan hjälpa dig med asbestsanering.

Kontaktformular