Asbestsanering

Vad är asbestsanering och hur går det till?

Asbest är ett ord som får många att rysa. Vi vet att det kan orsaka dödliga sjukdomar i andningsorganen – med andra ord är det mycket farligt att hantera. Under många år var det populärt att använda asbest i byggmaterial eftersom det är billigt att producera och har unika byggtekniska egenskaper. Men det var innan man fick upp ögonen för de stora hälsoriskerna i samband med användning av asbest. Idag står vi inför utmaningen att hantera de potentiellt farliga fibrerna i många äldre byggnader.

På Team Håltagarna har vi personal som är specialutbildad för att utföra asbestsanering enligt Arbetsmiljöverkets krav (AFS2006:1). Vi tar ett helhetsgrepp på asbestsaneringen – vi inventerar, tar prover, utför saneringen, deponerar avfallet och avslutar med att redovisa arbetet.

Många av våra kunder är byggföretag och fastighetsägare men vi hjälper även privatpersoner sanera asbest. Om du ska renovera eller riva en fastighet som byggdes före 1982 är det viktigt att göra en miljöinventering för att ta reda på om det finns asbest i byggnaden.

asbestsanering

Asbestsanering handlar om planering och säkerhet

Det första vi gör är att ta reda på om det finns asbest, var den finns och vilka mängder det rör sig om. Vi tar prover där vi misstänker att det kan finnas asbest och skickar in dem för analys. Det är viktigt att var tänka till och ta prover i alla utrymmen. Varför? Om man upptäcker asbest i efterhand och det inte har hanterats på rätt sätt, blir hela byggnaden kontaminerad, arbetet måste stoppas för sanering. Det kostar mer än att vara noggrann från början.

Om vi hittar asbest anmäler vi saneringen till Arbetsmiljöverket senast två dagar innan vi påbörjar arbetet.

Asbestsanering utförs på lite olika sätt beroende på omfattning och om den sker inne eller ute. Gemensamt är att vi alltid skapar en säkerhetszon som är klart avgränsad med skyltar som visar att vi hanterar asbest och att området är förbjudet för obehöriga. Speciell skyddsutrustning - overaller och andningsmask - är också ett krav när man arbetar med asbest.

Inomhus bygger vi upp en arbetszon med undertryck för att asbestdammet inte ska spridas till andra utrymmen. Personalen går in genom en trekammarsluss där de tar på arbetskläder och andningsmask med kompressormatad andningsluft.

Utomhus skapar vi också en avgränsad zon med sluss för personalen. Här använder våra sanerare fläktassisterad andningsmask för att skydda sig.

Enklare sanering av t.ex. en rörböj kan vi utföra i en så kallad glove-bag: en påse med handskar i som tejpas runt röret. Rivningen görs inuti påsen och efteråt sugs luften ur med dammsugare.

När asbesten är nermonterad plastar vi in och märker avfallet med en varningstext som innehåller ordet ”asbest”, innan det skickas ut genom trekammarslussen.

Det sista vi gör är att finsanera arbetszonen innan den monteras ner. Det gör vi bl.a. med högeffektiva dammsugare och genom att efterventilera utrymmet med ventilatorer. Både dammsugare och ventilatorer har HEPA-filter med 99,95 procents reningsgrad. Hur lång tid efterventileringen tar beror på volymen i rummet men 4 till 12 timmar räcker i de flesta fall.

Asbest klassas som farligt avfall och ska deponeras inplastat och märkt i en sluten, låst container. Vi har egna bilar och chaufförer med tillstånd att transportera farligt avfall. Efter en anmälan till Naturvårdsverket får vi nödvändiga transportdokument och kör asbestavfallet till en avfallsanläggning.

Asbestsaneringen avslutas med en redovisning som sammanfattar vad vi gjort.

asbestfibers

Vad är asbest egentligen och hur ser det ut?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp oorganiska mineralfiber som finns naturligt i berggrunden. Det finns två huvudgrupper:

 • Mineraler med vågformade fibrer. Krysotil eller vit asbest, som också är den vanligaste i byggnadsmaterial, tillhör den här gruppen.
 • Mineraler med raka fibrer. Hit hör bland annat amosit (brun asbest) och krokidolit (blå asbest) som var den första asbesten som förbjöds 1975.

Asbestens struktur ger den unika egenskaper. Fibrerna är lätta spjälka på längden, men bryts inte av lika lätt. Det här ger asbest hög mekanisk hållfasthet samtidigt som det är smidigt. Det står emot kemikalier och isolerar mot både värme och ljud. Inte konstigt att man tyckte om mirakelmaterialet och hittade många olika sätt att använda asbest.

lungor

Hur farligt är asbest?

Asbest är inte skadligt så länge det är inkapslat eller bundet men så fort det frigörs, om man t.ex. bearbetar eller river asbesthaltigt material så att det dammar, blir det en hälsofara. Dammet innehåller mängder av tunna, fina fibrer som kan sväva i luften i flera dygn. Om du andas in fibrerna, kommer de att leta sig ner i luftvägarna där de blir kvar. Med tiden kan de orsaka flera otrevliga sjukdomar som asbestdammlunga (asbestos), asbestpleurit (”vatten i lungsäcken”) och KOL. Andra sjukdomar är lungcancer och tjocktarmscancer.

Det tog lång tid innan man förstod hur farligt det är att andas in asbest. Det beror på att det kan ta tiotals år innan man får symptom. En av de allvarligaste sjukdomarna är mesoteliom, en allvarlig form av cancer som fortfarande dödar runt 100 personer varje år i Sverige.

Personer som andats in stora mängder asbest löper störst risk att bli sjuka. Av den anledningen handlar asbestsanering alltid om kunskap och säkerhet. Hantera inte asbest själv! Det är inte värt riskerna.

Asbest förekommer i alla typer av byggnader

Fram till 1979 förekom asbest och asbesthaltiga material vid så gott som alla byggen, oavsett om det var bostäder, offentliga byggnader eller industrier. Eftersom materialet hade många olika värdefulla tekniska egenskaper kunde man använda det i allt från brandskydd och värmeisolering till bullerdämpning och armering.

Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 men tyvärr finns det fortfarande hundratusentals ton kvar i äldre byggnader.

Inomhus kan vi hitta asbest i:

 • isolering av ventilationsaggregat och ventilationskanaler
 • isolering av värmepannor, rökgångar och kakelugnar
 • ljud- och brandisolering
 • isolering runt rör och rörböjar
 • kakel- och klinkerfog
 • plastmattor, golvplattor och mattlim
 • packningar
 • fönsterbänkar och fönsterkitt

Utomhus är det framför allt:

 • eternitplattor för väggar och tak som innehåller asbest.

Vad kostar asbestsanering?

Det beror naturligtvis på flera faktorer och några av dem kan du påverka själv. Allra helst vill vi jobba i en tom lokal. Här kan du skära ner på vår arbetstid genom att tömma lokalen innan vi kommer.

Andra faktorer som påverkar är hur stora mängder asbest som finns och ur lätt det är att bygga avgränsade arbetszoner. Många gånger kan själva nedmonteringen av det material som innehåller asbest gå fort, det är säkerhetsarbetet före och efter som tar tid. Vi kan t.ex. montera ner en kanal för en spisfläkt på fem minuter men det tar en hel dag att bygga arbetszonen och att ventilera ut efteråt.

Vi kommer alltid ut och tittar på förutsättningarna innan vi lämnar offert på asbestsanering

Kan vi hjälpa dig med asbestsanering?

Hör gärna av dig till oss om du letar efter någon som kan hjälpa dig med asbestsanering.

Kontaktformular