Håltagning

Borrning & sågning

Håltagning i betong och andra hårda material

Betongborrning eller betonghåltagning är inte märkvärdigare än vad det låter – vi gör hål i betong. Fast det är förstås inte lätt att göra hål i armerad betong eller andra hårda material som sten eller tegel. Utan rätt kunskaper och maskiner är det både svårt och riskfyllt.

På Team Håltagarna har vi många års erfarenhet av betongborrning och andra metoder för att ta hål i betong. Vi hjälper byggföretag, fastighetsbolag och privatpersoner med noggrann och säker håltagning för olika ändamål.

Fråga mig om håltagning

Thom Klerebrink

Ett hål till vad då?

Det finns många anledningar till att ta upp hål i färdiga byggnader. Det kan t.o.m. vara en fördel att göra det i efterhand eftersom håltagningen kan göra på exakt rätt ställe. Några av det vanligaste orsakerna är:

Ändrad planlösning: När en fastighet byggs om eller till kanske man vill ta upp hål i väggar och golv för att ändra planlösningen. Håltagning gör det t.ex. möjligt att flytta eller sätta in nya fönster och dörrar.

Funktioner:När fastighetsägare renoverar kan vi ta upp hål för nya ventilationskanaler och stambyten. Vi borrar även hål för indragning av bergvärme.

Större hål: Vi tar upp stora hål för t.ex. hissar och schakt.

Rivning: Håltagning är en integrerad del vid rivningsarbeten och används för att demolera betongkonstruktioner. Läs mer om hur vi jobbar med rivning här.

Av exemplen ovan förstår du säkert att vi pratar om hål med olika dimensioner och former – från små runda hål på 10 mm i diameter till stora fyrkantiga hål 4 m² för hisschakt. För varje typ av material och hål finns en lämplig metod.

Borra, såga eller bila – att välja rätt metod

Borrning och sågning är de metoder vi helst använder vid håltagning. Bilning, som är dammigt och bullrigt, är alltid det sista alternativet. Med nya maskiner och arbetsmetoder kan vi ta hål med stor precision och minimal risk för sprickor i intilliggande ytor och väggar. Vi jobbar i huvudsak med följande metoder:

haltagning_half

Diamant- eller kärnborrning

Metoden vi använder vid betongborrning kallas också för kärnborrning eller diamantborrning. Den sista benämningen syftar på att borrspetsen har en metallegering som innehåller diamantkorn. Diamantkornen behövs för att borrspetsen ska kunna ta sig igenom hårda material utan att slitas ner direkt. Diamantborrning är en snabb metod som ger hål med stor precision och minimalt avfall.

Den här typen av betongborrning använder vi för hål till VVS- och elinstallationer, ventilation och räcken eller belysning.

Vanligaste hålen har en diameter på 40 - 200 mm men vi kan borra hål från 10 - 1 200 mm i diameter.

sagklinga

Hål med sågklinga

För att göra större hål eller hål som inte är runda, använder vi sågklingor. Sågklingorna som ska skära, eller snarare slipa sig igenom materialet, innehåller diamantkorn och ger snitt med hög precision. Vi använder oss av tre typer av sågar:

Väggsågar har stora klingor och kan skära genom tjocka väggar. Sågen monteras på en räls på väggen och styrs med fjärrkontroll. Med väggsåg är det viktigt att planera i vilken ordning man gör snitten och att betongblocket som ska bort, hela tiden är säkrat. Snitten blir exakta och metoden passar bra för dörr- eller fönsteröppningar.

Golvsågar har också stora klingor men kräver ingen montering. Sågklingan sitter monterad på en vagn med motor och körs manuellt. Golvsågar använder vi för att t.ex. såga upp betonggolv vid rivning, göra spår för kablar eller avloppsrännor. Golvsåg kan också användas för att såga i asfalt.

Handhållna sågar är smidiga att använda när djup och precision inte är högsta prioritet.

Säker betonghåltagning

Det blir inte bara ett hål när vi jobbar. Vi måste också kunna hantera de stora, tunga block som ska bort på ett säkert sätt. Det är viktigt att säkra de blocken under själva sågningen och att om möjligt såga ur i mindre bitar.

Alla verktyg vi använder vid betonghåltagning kyls med vatten. För att undvika vattenskador lägger vi mycket tid på att hantera kylvattnet säkert och att skydda ytskikt.

Vad kostar betonghåltagning?

De två faktorer som påverkar priset mest är:

  • Hur stor mängd material ska tas om hand och hur lätt det är att göra det? Det beror helt på var vi gjort urtagningen. Det är lättare att forsla bort material från markplan än 10 våningar upp. .
  • Vad är det för typ av material vi ska ta hål i? Olika material sliter olika på maskinerna.

Vi lägger också stor vikt vid förberedelser och efterarbete som att städa upp efter oss. En ny ventilationskanal ska inte vara detsamma som ett stökigt kontor.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss gärna för mer information om du behöver hjälp med betongborrning eller håltagning. När vi har tittat på uppdraget återkommer vi med en offert.

Kontaktformular