• Asbest i kakelfog och -fix

 • Asbest i rörisolering

 • Asbest i matta och lim

 • Asbest som ljuddämning i ventilation

 • PCB i mjukfog på golv.

 • PCB i mjukfog på fasad

SANERING

Vi har tillstånd från arbetsmiljöverket att utföra sanering och följer deras lagar och regler för ett säkert arbete (AFS2006:1).  En av reglerna är att alla som arbetar med sanering skall vara utbildade.

Asbest får inte användas i dag men kan finnas kvar i äldre byggnationer i t.ex. mattor, mattlim, rörisolering, ventilation, kakelfix, kakelfog, eternitplattor på tak och fasad. Asbest kan även förekomma i gamla värmepannor (packningar).

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest kan asbestfibrer frigöras. Fibrerna svävar i luften under mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer då fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

Ska ombyggnads- eller rivningsarbete göras är det därför viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan. Har du lokaler, byggnader eller ett hus uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

Vi utför även PCB sanering

PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i  isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor.

Våra medarbetare som sanerar PCB har genomgått utbildning om PCB sanering. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet tas omhand på ett korrekt sätt och hamnar på rätt ställe.

Kontakta oss om du har frågor om eller behöver hjälp med sanering.

Vill du veta mer om sanering?

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig

  Andra sätt att kontakta oss

  Du är alltid välkommen att kontakta oss på Team Håltagarna, antingen via mail, telefon eller direktbesök på vårt kontor i Lidköping.

  ADRESS

  Team Håltagarna AB Truvegatan 7
  531 40 LIDKÖPING

  Telefon: 0510-54 76 66
  Fax: 0510-54 76 67

  DIREKTNUMMER

  Sören 0733-170785

  Thom 0733-170786

  Mikael 0733-170787

  GÖTEBORG.

  Mikael 0733-170787

  Följ oss på Facebook!