Sahlgrenska sjukhuset – låghus etapp 4

Kund

Tuve Bygg AB

Vårt uppdrag

  • Rivning
  • Håltagning
  • Sanering ca 10 000 m²