Serneke , Östra sjukhuset Göteborg

Riv, sanering och håltagning  i samband med ombyggnation för nytt hiss torn, startar under hösten.

Serneke Bygg AB

  • Rivning
  • Håltagning
  • Saneringsarbeten