Pågående projekt

Birger Sjöberg gymnasiet Vänersborg

Arbete i samband med ombyggnation av skolan.

Kund

MVB Backgården

Vårt uppdrag

  • Rivning
  • Håltagning
  • Saneringsarbeten