Pågående projekt/Referensjobb

Hotell Radisson Blu Göteborg

Arbete i samband med ombyggnad

Kund

Lindholmens Bygg

Vårt uppdrag

  • Rivning
  • Håltagning